top of page

Salgs og handelsbetingelser 

Disse regler gælder ved handel og samarbejde med NKSkovservice.dk. Finder du ikke det, du søger – så er du altid velkommen til at ringe 

+45 21 65 91 64 eller skrive til mig – info@NKSkovservice.dk.

Hvornår gælder en aftale fra?

Når tilbud afgives pr. e-mail eller i telefonen, er der tale om en gældende aftale. Både mundtlige og skriftlige aftaler er bindende.

Når et tilbud er sendt pr. e-mail til dig – og du accepterer det enten mundtligt eller skriftligt, anses aftalen for at være indgået.

Et tilbud afgivet af NKSkovservice.dk er bindende 8 dage efter, det er afgivet. Hvis du har indsigelser imod indholdet i tilbuddet, skal dette meddeles senest 8 dage efter, at du har accepteret tilbuddet. Disse ændringer skal ske, så snart du opdager dem – og de skal ske skriftligt pr. e-mail.

 

Ændringer eller annullering af aftalen (ordren) kan kun ske, hvis NKskovserivce.dk har sendt en skriftlig godkendelse.

For yderligere henvises til Aftalelovens almindeligt gældende regler.

Hvilke regler gælder ved levering?

 

Levering anses for sket, når varen er overgivet fra NKSkovservice.dk til dig. Leveringen sker ”ex works”. Det betyder, at leveringen har fundet sted, når enten ordren forlader NKSkovservice.dk’s savværk - eller når ordren er lastet til første fragtmand fra savværket. Samtidig med leveringen sker, overdrages ansvaret for ordren også fra NKSkovservice.dk til dig.

Fravigelser fra dette skal aftales på forhånd og skal være foretaget på skrift.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er utilfreds med varen?

Hvis du er utilfreds med din ordrer, skal du henvende dig inden for 14 dage efter du har modtaget din levering til NKSkovservice.dk.

 

Returvarer

Du har 14 dages fuld returret – dog skal du give besked, inden du sender varen retur. Hvis din varer er specialfremstillet – dvs. træet har været underbehandling tilpasset dit køb – så kan varen ikke tages retur.

Alle omkostninger ved at sende varen retur, afholder du – med mindre andet er aftalt med NKSkovservice.dk forud for returneringen.

Du skal sende varerne til adressen:
NKSkovserivce
Gedhusvej 4
7451 Sunds

 

Hvilke regler er der for betaling?

Betalingen skal forfalde til betaling på forfaldsdagen angivet på fakturaen - hvis ikke andet er skriftlig aftalt.

Hvis betalingen ikke finder sted rettidig, påløber der renter fra forfaldsdagen af det skyldige beløb med en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Modregninger eller tilbageholdelse af betalinger skal altid være godkendt af NKSkovservice.dk forinden. Ellers anses dette for at være misligholdelse fra din side.

 

Hvem har ansvaret for mangler?

Når du modtager dine varer, skal du tjekke din ordrer for eventuelle fejl og mangler. Hvis du finder fejl, skal du inden 8 dage, give NKSkovservice.dk skriftlig besked. Hvis dette ikke sker, kan du ikke senere påberåbe dig fejlen.

Du skal desuden opbevare varerne med mangler, så NKSkovservice.dk har mulighed for at besigtige varerne – og ikke får yderligere skade.

 

NKSkovservice.dk kan afhjælpe manglen, omlevere eller efterlevere, hvis dette kan gøres uden urimelige udgifter for NKSkovservice.

 

Hvad hvis varerne er forsinket?

Hvis der opstår forsinkelse, vil du få besked herom fra NKSkovservice, så snart der er udsigt til forsinkelse.

Hvis varerne er væsentlig forsinket, har du mulighed for at kræve, at aftalen bliver gennemført til en ny leveringsdato. Du kan også annullerer ordren.

 

Hvordan er produktansvaret?

Hvis en fejl, skader eller slitage er opstået direkte eller indirekte som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb, er NKSkovserivce.dk ikke ansvarlig.


Når fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget, skal der gives besked til NKSkovservice.dk inden for rimelig tid.

Derudover gælder reglerne i Produktansvarsloven.

 

Uenighed – hvad så?

Hvis enighed ikke kan nås ved almindelig dialog, forbeholder NKSkovservice.dk sig retten til at vælge om uenigheden skal afgøres af ved voldgift eller ved domstolene.

Hvis det sker ved voldgift, udvælges der et medlem til voldgiftsretten af begge parter, hvorefter disse sammen finder en opmand. Kan de ikke blive enige om en sådan, udvælges en opmand af Sø- og Handelsretten i København.

Alle uenigheder skal løses i Danmark efter dansk lov.

 

Værneting skal være Herning retskreds.

 

Den klassiske Force Majeure

NKSkovservice.dk kan ikke være ansvarlig, hvis forsinkelse eller manglende levering sker grundet force majeure.

bottom of page